План за България

Създаваме тези стъпки за действие заедно с вас, за да очертаем пътя напред чрез идентифициране на нови идеи, с въображение и знания, от свободни хора. Това гарантира, че нашият площад, „Отровното трио и гражданите“ е вече движение на хора, ориентирани към бъдещ успех.

В България има фантастични хора и именно затова изглежда, че този е най-успешният ни износ. „Таванът на стаята“, наречена България, вероятно е нисък за нашите мечти и въображение. Ние предлагаме да се освободим от мантрите и догмите, налагани досега и просто да си представим в каква страна искаме да живеем, ние и поколенията след нас. Трябва да я опишем и да направим ПЛАН ЗА БЪЛГАРИЯ!
Ние заедно имаме смелостта за определяне на посоката в полза на Родината ни, в полза на поколенията и търсим още хора, които работят за този план със страст и всеотдайност.

Идентифициране на ключови хоризонти:

Хоризонт 1: Спиране на кражбите!
Днешният доминиращ модел трябва да бъде разграден още след установяването на ново управление в страната. 10 милиарда лева годишно от нашите пари захранват мафията и олигархията чрез корупция. Битката е именно за тези пари! Те са разпределени в обръчите на фирмите и техните сателити около БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ (ГЕРБ и ДПС).

Хоризонт 2: Промяна и борба за справедливост
Реформа в правосъдието и изваждането на прокуратурата от нейното недосегаемо място, с цел осигуряване на правова държава за нас и децата ни. Възстановяване върховенството на закона!

Хоризонт 3: Инвестиция в бъдещето на поколенията. Започваме с най-ценното – това е човешкият ресурс. Още сега трябва да осигурим на Е-поколението (цифровото поколение) качеството на живот: модерно образование, електронно управление, дигитална система на високотехнологично и ефективно здравеопазване, и достъп до култура. Моделът на растеж за България трябва да се промени – не да предлагаме ниски разходи за труд като конкурентно предимство, а талантливи хора; добра инфраструктура; културна среда; качествено образование и висока цифровизация. Нужна е сериозна финансова подкрепа за родителите. Ако не тръгнем в тази посока, ще продължим да се стопяваме, с което си отива и потенциалът на страната.

Хоризонт 4: Икономически ръст, основан на научни изследвания, иновации и цифровизация.
На България е нужен устойчив годишен ръст от 6-8%, базиран на иновации, който ще даде ясен социален резултат. Обновлението на страната ще дойде благодарение на мощта на нововъзникващите технологии – изкуствен интелект, машинно обучение, високоскоростна свързаност. Това ще позволи иновациите да надграждат върху иновации и да подобряват бизнеса, и света около нас.
Четвъртата индустриална революция тече в момента (INDUSTRY 4.0). Ако я изпуснем, заради слаби политици и силна мафия, страната ще изостане безвъзвратно. Българите са талантливи и умеят да измислят нови начини за работа и създаване на продукти.
Нужна е Зелена икономика, защото скоростта, с която изразходваме природните ресурси, складираме чужд боклук и престъпното нехайство на властта, рискуваме нашето благосъстояние, както и способността на природата да ни снабдява с необходимото. Налага се да преобразим из основи начина, по който произвеждаме, потребяваме и живеем. Трябва да инвестираме в природните си ресурси – енергия, горско стопанство, земеделие и храни, вода и метали, както и в здравеопазване, образование и интеграция на уязвимите групи, защото човекът е част от общата екосистема и това ни дава социална устойчивост.

Хоризонт 5: Качество и ефективност на държавните институции.
Те са длъжни да изпълняват мисията, поръчана от гражданите и предприемачите, а не да функционират като репресивни органи и рекетьорски структури, довеждащи до корупционни практики. Нуждаем се от стабилно и предвидимо управление, което да подкрепи широкообхватен растеж за всички хора, не за отбрани групи олигарси и свързани лица.

  • Справедлив и ефективен данъчен режим, който преразпределя доходите сред обществото, в подкрепа на социалното развитие, образование, здравеопазване и култура, и дава стабилна данъчна политика, приложима за всички предприемачи;
  • Подходяща степен на защита на правата на интелектуална собственост, която гарантира физически лица и фирми да са възнаградени за своите иновации, стимулиращи технологичния прогрес и предприемачество;
  • Ефективно регулиране на околната среда, което насърчава устойчив икономически растеж;
  • Високи нива на доверие, което насърчава бизнеса да работи в рамките на нашата държава и подпомага социално сближаване.
    Институциите оказват влияние върху политическите, социалните и икономическите сетива на хората и бизнеса, и са следователно от основно значение за развиващите се пазари да могат да привличат и задържат таланти, инвестиции и бизнес. Това е от ключово значение за повишаване на производителността и вдъхновяващи иновации, за придвижване на тези нововъзникващи отрасли от икономиката, отвъд тяхната технологична граница.

Знаейки, че времето е ценно и трябваше отдавна да имаме хоризонт до 2050 г., ние предлагаме ключови „Пет хоризонта“, с ясното съзнание, че те са само началото, за да събудим въображението, знанията и таланта ви за лидерството при изработването на нашия общ ПЛАН ЗА БЪЛГАРИЯ.