„Ние идваме!“ сезира Европейската комисия за решение на Върховния касационен съд

„Ние идваме!“ сезира Европейската комисия за решение на Върховния касационен съд

„Ние идваме!“ сезира Европейската комисия за неприлагане на правото на ЕС и заплаха за ценностите на съюза, във връзка с Тълкувателно решене № 2/2020 г. на Върховния касационен съд. Сигналът е изпратен до заместник-председателя на ЕК и еврокомисар „Ценности и прозрачност“ Вера Йоурова, комисаря по правосъдие Дидие Рейндерс и по равнопоставеността – Хелена Дали, както и до председателя на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) Хуан Фернандо Лопес Агилар.

С Тълкувателното решене № 2/2020 г. от 20.02.2023 г., Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС обявява за недопустима правната промяна на пола за транссексуални и интерсексуални лица.

Като сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Ние идваме“ последователно и безпрекословно защитава равенството и върховенството на закона, и работи за налагането на им в България. Смятаме, че посоченото по-горе решение пряко засяга два от основните принципи на ЕС – върховенството на правото и правата на човека.

„Настояваме за официална реакция на ЕК и иницииране на производство за установяване на нарушение на правото, основните права на гражданите и неспазване принципите на съюза. Подобен казус създава опасен прецедент, застрашаващ правовия ред както в нашата страна, така и в ЕС, защото неравенство в една страна-членка, е неравенство в целия Съюз“, каза адв. Николай Хаджигенов – председател на „Ние идваме!“.

 

Изтеглете:

  1. Сигнал до Европейската комисия;
  2. Тълкувателно решение 2/2020 на Върховен Касационен съд от 20.02.2023 г.;
  3. Решение на Конституционен съд №13/ 27.07.2018 г. по к.д. № 3/2018 г.