Николай Хаджигенов ще присъства на протеста на Адвокатския съвет на Пловдив

Николай Хаджигенов ще присъства на протеста на Адвокатския съвет на Пловдив

Николай Хаджигенов ще се присъедини към протеста на Адвокатския съвет на Пловдив, който ще се състои днес, 7 юни, от 17.00 часа пред сградата на Съдебната палата в Пловдив – бул. Шести септември № 167 (пред входа на Окръжен съд).

Протестът е във връзка с актуализираната концепция на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, предвиждащ закриване на районни съдилища и промяна в подсъдността по множество граждански и наказателни дела.

В писмото на Адвокатския съвет на Пловдив за протеста се посочва, че на 19.01.2021 г. Съдийската колегия, и на 18.02.2021 г. Пленумът на Висшия съдебен съвет са взели решения, с които се приема модел за реорганизация на съдебните структури на районно ниво и Пътна карта с план за действие за реорганизация на съдебните структури на окръжно и апелативно ниво, а именно т.н. „Модел 4”. Този модел предвижда закриване на множество районни съдилища в страната и превръщането им в териториални поделения с изключително стеснена родова компетентност, без да е направен детайлен анализ за социалните, икономически, териториално – географски, демографски и професионални аспекти и последици на такава промяна и без даване на гласност за широкото й обсъждане.

„Общото събрание на адвокатите от страната, проведено на 29.05.2021 год. в нарочна декларация изрази безпокойство от проблемите, които би могъл да породи т.нар. „Модел 4“ в съчетание с липсата на дигитална достъпност и работещо електронно правосъдие и се обърна с призив подобни промени да не се извършват, без провеждане на сериозен професионален и обществен дебат по въпроса за реформата на съдебната система“, се посочва още в писмото.

По този повод Адвокатски съвет – Пловдив, в единодействие със своите колеги от Адвокатски съвет – София, организира мълчалив протест, който ще се състои пред сградата на Съдебната палата в гр. Пловдив, бул. Шести септември № 167 /пред входа на Окръжен съд/ на 7 юни, понеделник от 17.00 часа.

„Каним всички колеги съдии, прокурори, служители на съответните административни звена, които изразяват съпричастност към нашето безпокойство и желаят да изразят своето несъгласие с актуализираната концепция на Съдийската колегия на ВСС, отразена в доклада за модел 4, да се присъединят към обявения мълчалив протест“, призовават от Адвокатския съвет на Пловдив.